VRÅ AB 2018

Hotel Danderyd

PROJEKT

Hotel Danderyd

UPPDRAG

Renovering av hotellverksamhet inför nyöppnande i ny regim.

TJÄNSTER

Ljus- och inredningsarkitektur.

NÄR

2021-2022

FOTO

Sara Grünning

Top