VRÅ AB 2018

Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är en fristående rådgivare och förmedlare av finansiella tjänster.

 

UPPDRAG

Kontor: Skapa en modern och flexibel arbetsplats med ett koncept
som kan ligga till grund för företagets fortsatta utveckling.

TJÄNSTER

Analys, inredning, projektledning, inköp, realisering

NÄR

2016

 

Top